Senin, 19 September 2011

Pecang Kena Ku leugeut

     Kacaritakeun dina hiji poe peucang diudag-udag ku maung manehna lumpat tarik pisan sieun paeh di hakan ku eta maung, Maung katingaleun jauh pisan di tukang,si pecang luak-lieuk neangan rungkun maksudna manehna rek nyumput supaya ulah kapangih ku maung, telila manehna ningali rungkun nu sakitu balana terus manehna nyumput didinya,Sangges lila sarta geus ngarasa aman ti maung pecang kaluar tina panyumputanna sarta terus nyarande dina hanapeun tangkal nu gede tur iyuh pinuh ku daun.nu kacida gomplokna. Pecang ngararasakeun kacape semu nikmat digeberan ku angin letik ngahiliwir,bakat ku genah tur ngarasa cape nepika reup weh manehna sare tibra pisan.
  1.